Seisoen 1 | Episode 8 | Die belangrikheid van navorsing in landbou

Sedert die begin van die sogenaamde landbou-evolusie is die sektor gevorm deur navorsing en innovering om produksie te verbeter om aan die wêreld se voedselbehoeftes te voorsien. Navorsing, innoverende tegnologie en digitale oplossings, sowel as etiese en veilige praktyke is alles belangrike aspekte wat vandag regdeur die waardeketting aangewend word. In hierdie week se episode van Tech Terrain gesels Theo Vorster met twee akademici oor die waarde van navorsing en hoe dit die bedryf kan bevorder. Daarna sluit Matome Ramokgopa, Besturende Direkteur: Enza Zaden Suid-Afrika by ons aan om te gesels oor die toepassing van navorsing. Renico Lombard, Area Verkoopsbestuurder van John Deere Sub-Sahara Afrika (JD SSA) en Freddie Rupping, Produksiestelsel-spesialis van JD SSA kom gesels daarna saam oor die wêreld se keuses wat lê in die 6M trekker.


Play as podcast

Bonus Content